مــــــــــــــــــــبارزی در باد

کیوکوشین کاراته :: 極真会館

آلبوم عکس (۳) :: لچی قربانوف

Лечи КурбановЛечи Курбанов
تمرينات طاقت فرسا در طبيعت سرد روسيه
Лечи КурбановЛечи КурбановЛечи Курбанов

Лечи Курбанов


Лечи Курбанов

Лечи КурбановЛечи Курбанов


Лечи Курбанов
Лечи Курбанов

Лечи Курбанов

Лечи Курбанов

Лечи Курбанов
Лечи Курбанов
Лечи Курбанов
Лечи Курбанов
 
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۲ مهر۱۳۸۹ساعت 18:59  توسط مصطفی قره محمدی  |